The Angelica Society (Group #2)

Del 2 - A Walk in the Park, del 1

1-2/11 1928

Kortfattade anteckningar:

  • Herrarna Ayton, Hall och Thompson påbörjade sina undersökningar av det märkliga fallet med unge herr Roby och hans familjs ovilja att ha honom springande bland folk.
  • Vilket universitet läste Roby vid? Brev med fråga skickas till Highsmith.
  • Tidningsarkiven ska finkammas efter information om Quarrie. Inte speciellt mycket hittas.
  • Meddelanden till Grahame Roby och Dr. Lionel Trollope skickas, där man ber att träffas. Möte med Grahame fredagen den 2/11 18:00, möte med Trollope lördagen den 3/11 vid lunchtid?
  • Den 2:a finkammas londons bibliotek efter info om Quarrie. Det visar sig att han skrev en liten skrift vid namn British Gods, och att han haft JRR Tolkien som chef när han forskat. Gruppen skriver brev till Tolkien och frågar om han har nån koll på Edwards eller Delia.
  • En av gruppens medlemmar hade möte med en poliskontakt; en obducent vid namn Roderick Lloyd som kunde berätta lite om kropparnas skick. Våldsamma hugg- och sticksår, vissa hugg var vänsterhänta andra var högerhänta, alla hade utförts med kraft. Herbert Roby hade ett ordentligt sår ovanför nyckelbenet och var tömd på blod. Var det något mer ni fick veta från honom?
  • På Londons stadsbibliotek gruppen fick veta att Alexander Roby skrivit en bok utgiven av Whitehall Press. Biblioteket hade inget exemplar av boken men någon hade refererat till den – gruppen skickade brev till vederbörande.
  • Gruppen besöker Whitehall Press’ kontor. De har ingen kopia av Robys bok, men refererade till Stephan Liegler på klubben.
  • Gruppen mötte också Grahame Roby, som verkade förvånad över att Alexander Roby var på väg att släppas ut. De fick en fullmakt som skulle ge er tillgång till polisens info om brottet och så.

Comments

krank krank

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.