The Angelica Society (Group #2)

Del 1 - The Madman

Ett par dagar efter Carcosapjäsens första och sista uppsättning får Dr. Emmanuel Thompson ett brev från en Dr. Charles Highsmith som vill be honom att undersöka ett delikat fall. Thompson möter Highsmith tillsammans med de något skeptiska herrarna Beechard och Francis Ayton som med viss tveksamhet låtit sig engageras som rådgivande kollegor.

Highsmith är på besök i London mellan den 28:e och den 30:e.

Highsmith berättar om unge herr Alexander Roby som omyndigförklarats och skickats till St Agnes mentalsjukhus efter att ha fått ett nervöst sammanbrott i samband med mordet på fadern Herbert Roby och systern Georgina. Doktorn anser att Roby tillfrisknat nog för att släppas till ett konvalescenshem eller för vård av familjen, men brodern Grahame motsätter sig frisläppandet via familjens läkare Dr. Lionel Trollope. Det var ursprungligen Grahame, Trollope och Highsmith som skrev under ordern om att Alexander skulle interneras.

Det Highsmith vill ha hjälp med är dels att undersöka varför Grahame motsätter sig frisläppandet, och dels om doktor Roberts

Rollpersonerna bjuds att följa med Highsmith till St Agnes för att själva träffa Alexander. De går med på detta.

Mötet med Highsmith var kring tétid den 28:e oktober 1928. Resten av den dagen och delar av den 29:e spenderas med lätta efterforskningar; det som framkommer är inte så mycket mer än det som berättats. För ungefär två år sedan mördades Herbert och Georgina Roby i familjens residens, de hittades av tjänstefolket och “en familjemedlem” förhörs av polisen.

Gruppen passar också på att som hastigast besöka det gamla familjehemmet, som nu köpts upp av en herr Mills, som passade på straxt efter mordet då priset var lågt.

Den 30:e spenderas med att resa först med tåg från London till Hereford via Bristol, och sedan via bil till den lilla lantbruksorten Weobley. Rollpersonerna väljer att hyra rum på den lokala puben The Weatsheaf istället för att övernatta på mentalsjukhuset.

Sedan besöker de sjukhuset och får en intervju med en kraftigt drogad Alexander. I hans rum finns böcker, mestadels poesi. Rollpersonerna vet också att en av skötarna påträffats i hans rum utan att ha något där att göra samt att pennor upphittats i hans rum. När de senare konfronterar skötaren Evans om detta erkänner han utan omsvep att han gett pennor till Alexander och att han gjorde det för att han tänkte att Robyfamiljen är välkänd och mäktig och nog skulle visa honom tacksamhet om han hjälpte Alexander.

Intervjun blir mer av en Handouts, där den delvis sammanhängande Alexander pladdrar om Carcosa, om “Sjön”, om Cassilda och om den bleka masken – gänget noterar att det han säger på något vis tycks kopplat till den mystiska pjäs de såg. Han nämner också mystiska figurer – Malcolm Quarrie, Edwards. Oklart vilka de är.

Dagen efter träffar de en betydligt klarare Alexander som inte verkar minnas något från föregående kväll och bestämt nekar till att känna igen något av namnen. Han verkar fortsatt frustrerad över att vara instängd och vill helst ut och skriva sin poesi.

Gänget bestämmer sig för att fortsätta sina efterforskningar inne i London.

Trådar som ligger på bordet, således:
– Delia?
– Dr Trollope
– Grahame Roby

Comments

krank krank

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.