The Angelica Society (Group #2)

Del 0 - Prologen. Opening Night

Datumet är den 17:e oktober 1928. Det är en helt vanlig onsdag i klubben Angelicasällskapets lokaler i centrala London. Utanför regnar det.

En grupp herrar, bestående av herrarna Archibald, Emmanuel Thompson, Francis Ayton och Weston Hall bestämmer sig hastigt för att gå på teater istället för att lyssna på ännu en föreläsning av av Jeremy J Johnsson, en av sällskapets mest tröttsamma typer. De har nämligen påpassligt nog hittat reklam för pjäsen Carcosa, eller Drottningen och Främlingen i sin eftermiddagsläsning.

Pjäsen är mycket märklig och delar av den tycks uppfattas olika av olika personer, på ett sätt som får våra hjältar att misstänka att något fuffens är på gång. De blir själva skakade, men till skillnad från många andra dras de inte med i det våldsamma tumult som uppstår efter pjäsen. Istället tar de tillfället i akt att diskutera med dramats skådespelare – George Keith, Hannah Keith, Jean Hewart, Walter Paige och Michael Gillen. De talar också med den excentriske författaren och regissören Talbot Estus.

Det framkommer att pjäsen bygger på ett annat verk, Den Gule Kungen, som i sin tur är en översättning från franskan. Estus har ett exemplar, och har gjort bearbetningen själv.

Det bringas aldrig någon riktig klarhet i vad som egentligen hände under pjäsen, och i slutänden ser det ut som att den inte kommer att sättas upp fler gånger.

Comments

krank krank

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.